Hotline:

0948.605.665

0918.404.190

Công trình Sơn chống cháy thép 150 phút ICONER SG1

Công trình Sơn chống cháy thép 150 phút ICONER SG1

Sơn chống cháy thép 150 phút cho thép sản xuất bởi DESAM tại Việt Nam. Gọi Hotline 0912830138 để nhận báo giá sơn chống cháy 150 phút cho thép. Là sơn chống cháy gốc dầu một thành phần thi công đặc ...
Công trình Sơn chống cháy thép 120 phút của Desam

Công trình Sơn chống cháy thép 120 phút của Desam

Sơn chống cháy thép 120 phút cho thép sản xuất bởi DESAM tại Việt Nam. Gọi Hotline 0912830138 để nhận báo giá sơn chống cháy 120 phút cho thép. Là sơn chống cháy gốc dầu một thành phần thi công đặc ...
Công trình Sơn chống cháy thép 90 phút ICONER SG1

Công trình Sơn chống cháy thép 90 phút ICONER SG1

Sơn chống cháy thép 90 phút cho thép sản xuất bởi DESAM tại Việt Nam. Gọi Hotline 0912830138 để nhận báo giá sơn chống cháy 90 phút cho thép. Là sơn chống cháy gốc dầu một thành phần thi công đặc ...
Công trình Sơn chống cháy thép 60 phút của Desam

Công trình Sơn chống cháy thép 60 phút của Desam

Sơn chống cháy thép 60 phút cho thép sản xuất bởi DESAM tại Việt Nam. Gọi Hotline 0912830138 để nhận báo giá sơn chống cháy 60 phút cho thép. Là sơn chống cháy gốc dầu một thành phần thi công đặc ...
Công trình Sơn chống cháy thép 45 phút ICONER SG1

Công trình Sơn chống cháy thép 45 phút ICONER SG1

Sơn chống cháy thép 45 phút cho thép sản xuất bởi DESAM tại Việt Nam. Gọi Hotline 0912830138 để nhận báo giá sơn chống cháy 45 phút cho thép. Là sơn chống cháy gốc dầu một thành phần thi công đặc ...
Công trình Sơn chống cháy thép 30 phút

Công trình Sơn chống cháy thép 30 phút

Sơn chống cháy thép 30 phút cho thép sản xuất bởi DESAM tại Việt Nam. Gọi Hotline 0912830138 để nhận báo giá sơn chống cháy 30 phút cho thép. Là sơn chống cháy gốc dầu một thành phần thi công đặc ...
.
.
.