Nhận thức rõ tầm quan trọng của hệ thống quản lý chất lượng nhằm cung cấp sản phẩm/ dịch vụ có chất lượng ổn định, cải tiến liên tục kết quả thực hiện và tăng cao khả năng đáp ứng yêu cầu của khách hàng mà ngay từ khi thành lập, Ban Lãnh đạo của Công ty TNHH Vật liệu tiên tiến Desam đã tập trung mọi nguồn lực để xây dựng hệ thống quản lý chất lượng đáp ứng tất cả các tiêu chí, tiêu chuẩn của ISO 9001:2015 cũng như các tiêu chuẩn khác trong đo lường chất lượng sản phẩm, qua đó góp phần nâng cao uy tín, thương hiệu cũng như năng lực cạnh tranh của công ty. 

Giấy chứng nhận kiểm định phương tiện phòng cháy và chữa cháy, và Chứng nhận hợp quy hợp chuẩn: