Hotline:

0948.605.665

0918.404.190

Tiêu chuẩn ống gió chống cháy trong thiết kế PCCC cho tòa nhà được quy định như thế nào?

Hệ thống ống gió tòa nhà: Là công cụ và phương tiện truyền dẫn không khí đã qua xử lý cấp cho các hộ tiêu thụ. Ống dẫn các luồng không khí lưu thông riêng từng vị trí trong, mà không làm ảnh hưởng đến các luồng không khí khác.
 

Theo quy định tại Phụ lục D của QCVN 06:2010/BXD “Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về an toàn cháy cho nhà và công trình” thì các đường ống và thiết bị của hệ thống hút khói phải được làm từ vật liệu không cháy, có giới hạn chịu lửa phù hợp yêu cầu của tiêu chuẩn liên quan hiện hành. Vật liệu thiết kế đường ống hút khói và giới hạn chịu lửa của đường ống hút khói được quy định tại điều 5.12 TCVN 5687:2010 “Thông gió – Điều hòa không khí – Tiêu chuẩn thiết kế” tùy thuộc và vị trí lắp đặt (đặc điểm tính chất của không gian lắp đặt đường ống gió).

Như vậy để lựa chọn chủng loại và thông số kỹ thuật của vật liệu làm đường ống hút khói cần được cơ quan có thẩm quyền kiểm định về PCCC theo quy định.

.
.
.